РУ
MN
ЗӨВЛӨЛТ МОНГОЛЫН САНСРЫН ХАМТАРСАН НИСЛЭГ

Greetings

Dear friends,

I would like to congratulate you with the 41st years anniversary of the joint Russian Mongolian space flight and flight to the space of Mongolian cosmonaut and wish you all the best with your business and happiness in your life.

Due to the resolution No 160 of the year 2020 of the Government of Mongolia, the Government commission headed by Minister of Defense of Mongolia was established to organize in Mongolia all events related with the 40th years anniversary. This year we are also celebrating many anniversaries of historical events in Mongolia.

In 2021 Russia and Mongolia celebrate the 100th anniversary of the establishment of Russian-Mongolian diplomatic relations. The joint Russian and Mongolian space flight and flight to the space of Mongolian cosmonaut is historical event of these 100 years which symbolize the everlasting friendships of the people of two countries.

The scientific conference “The space science and space technologies” has been organized by scientists and engineers of Mongolia in frame of the anniversary events. Participants to this conference presented the recent results of the development of space technology in Mongolia and results of academic studies on the remote sensing data, of the processing of high-quality data form different satellites.

Different outreach programs on the state-of-the-art achievements of the space science and space technologies in the World were organized for Mongolian society. The e-lesson about the space science history, about the joint Russian- Mongolian space flight, about the space technologies, and about the satellites was prepared by Mongolian Academy of Sciences and demonstrated for pupils of all elementary schools of Mongolia.

During these days scientists and experts from the Government and Non-government organizations, from academic institutes and universities exchanged their thoughts and ideas on modernization and extension of future activities of the Government Space Council, on the development of the space science in Mongolia, on the establishment of the space laboratory in the Science and Innovation cluster center which is planned to be built by the Government of Mongolia under the Mongolian Academy of Sciences and many other Space science related issues. I am sure that if we all together join our efforts and academic and technical potentials and receive the full Government supports, we could develop the space technology in our country and reach good results in the near future in the International level.

I would like to express my sincere appreciation to the Government of Mongolia, the Ministry of Defense, the Ministry of Education and Science of Mongolia, the Mongolian Academy of Sciences and researchers and professors, all other people for their efforts and supports in organizing in Mongolia the 41st years of anniversary of the joint Russian Mongolian space flight and flight to the space of Mongolian cosmonaut.

 

Jügderdemidiin Gürragchaa,

Cosmonaut of Mongolia,

Сансрын хамтарсан нислэг

en 1966 онд ОХУ-ын Шинжлэх Ухааны Академийн дэргэд сансрын орон зайг энх тайвны зорилгоор судлан ашиглах салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг зохицуулах зөвлөл байгуулж «Интеркосмос» гэж нэрлэжээ. Жилийн дараа 1967 онд тухайн үеийн социалист орнуудаас сансар судлалын үндэсний зохицуулагч байгууллагуудын төлөөлөгчид Москва хотноо хуран цугларч, энэ зөвлөлгөөнөөр сансрын орон зайг энх тайвны зорилгоор судлан ашиглах социалист орнуудын хамтын ажиллагааны урт хугацааны хөтөлбөрийг санал нэгтэй баталсан бөгөөд манай улсаас ШУА-ийн ерөнхийлөгч, академич Б.Ширэндэв оролцсон юм. Манай улс энэ хамтын ажиллагааны эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулалцахаас эхлэн түүний өргөн цар хүрээтэй хамтын туршилт сорилын ажилд амжилттай оролцож байв.


Социалист орны «Интеркосмос» программын дагуу танин мэдэхүй, онол практикийн ач холбогдол бүхий тулгуур асуудлыг шийдвэрлэх дан ганц энх тайвны зориулалттай ашиглах зорилгоор шинжлэх ухааны тэргүүн эгнээний олон арван гайхамшигт амжилтанд хүрчээ. Үүний нэгэн тод жишээ социалист орны иргэдийн оролцоотой сансрын хамтарсан нислэгийг амжилттай хэрэгжүүлсэн явдал юм.

Монгол Тулгатны 100 эрхэм Ж.Гүррагчаа

2020 оны 6-р сард болох Астрономын онцлох үйл явдал